Pada 12 Mac yang lalu, DR ASYRAF WAJDI DUSUKI telah menukilkan di laman Facebook beliau seperti berikut,

“𝑫𝒂𝒍𝒂𝒎 𝑴𝒆𝒔𝒚𝒖𝒂𝒓𝒂𝒕 𝑱𝒂𝒘𝒂𝒕𝒂𝒏𝒌𝒖𝒂𝒔𝒂 𝑰𝒏𝒅𝒖𝒌 𝑷𝒆𝒓𝒖𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝑴𝒖𝒂𝒇𝒂𝒌𝒂𝒕 𝑵𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑼𝑴𝑵𝑶-𝑷𝑨𝑺 𝒅𝒖𝒂 𝒎𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒍𝒆𝒑𝒂𝒔, 𝒌𝒆𝒑𝒊𝒎𝒑𝒊𝒏𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊 𝒌𝒆𝒅𝒖𝒂-𝒅𝒖𝒂 𝒑𝒊𝒉𝒂𝒌 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒆𝒕𝒖𝒋𝒖 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒆𝒏𝒚𝒂𝒕𝒂𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒐𝒍𝒆𝒉 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒈𝒖𝒓𝒊𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒂𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒔𝒊𝒏𝒈-𝒎𝒂𝒔𝒊𝒏𝒈. 𝑱𝒖𝒈𝒂 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌 𝒎𝒆𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒊 𝒔𝒆𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒖𝒏𝒔𝒖𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒌𝒂𝒔𝒊 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒐𝒍𝒆𝒉 𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒈𝒈𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒏 𝒉𝒖𝒃𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒅𝒖𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒅𝒂𝒉 𝒕𝒆𝒓𝒋𝒂𝒍𝒊𝒏.”

( Rujuk:)

https://www.facebook.com/…/a.26140671…/4317893858240628/

Namun begitu, belum sempat pun lagi 10 hari ucapan itu ditulis, dia sudah merempuh benteng permuafakatan dengan paluan gendang peperangan di hadapan semua Pemuda UMNO Terengganu. Dia mengatakan,

“𝑲𝒂𝒍𝒂𝒖 𝒃𝒆𝒕𝒖𝒍 𝒅𝒊𝒂 𝒏𝒂𝒌 𝒃𝒆𝒓𝒉𝒂𝒅𝒂𝒑𝒂𝒏 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒃𝒆𝒏𝒂𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒍𝒂𝒍𝒖 𝑫𝒂𝒕𝒖𝒌 𝑺𝒆𝒓𝒊 𝑫𝒓 𝑨𝒉𝒎𝒂𝒅 𝑺𝒂𝒊𝒅 𝒔𝒆𝒃𝒖𝒕𝒌𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝑩𝒊𝒓𝒐 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒌 𝒅𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒋𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒌𝒆𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒃𝒂𝒓𝒊𝒔𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒑𝒊𝒎𝒑𝒊𝒏𝒂𝒏 𝑼𝑴𝑵𝑶 𝑷𝒖𝒔𝒂𝒕 𝒃𝒂𝒉𝒂𝒘𝒂 𝑼𝑴𝑵𝑶 𝑻𝒆𝒓𝒆𝒏𝒈𝒈𝒂𝒏𝒖 𝒌𝒂𝒍𝒂𝒖 𝒅𝒊𝒃𝒖𝒏𝒚𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒎𝒃𝒐𝒚𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒏 𝒅𝒊𝒑𝒂𝒍𝒖 𝒈𝒆𝒏𝒅𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒈, 𝒌𝒂𝒍𝒂𝒖 𝒅𝒊𝒕𝒂𝒌𝒅𝒊𝒓𝒌𝒂𝒏 𝒌𝒊𝒕𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒑𝒂𝒌𝒔𝒂 𝒎𝒂𝒔𝒖𝒌 𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒈𝒆𝒍𝒂𝒏𝒈𝒈𝒂𝒏𝒈, 𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒌𝒆𝒂𝒅𝒂𝒂𝒏 𝒌𝒊𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒃𝒂𝒈𝒂𝒊 𝑩𝒂𝒓𝒊𝒔𝒂𝒏 𝑵𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒍𝒂𝒘𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑺 𝒔𝒆𝒃𝒂𝒈𝒂𝒊 𝑲𝒆𝒓𝒂𝒋𝒂𝒂𝒏 𝑵𝒆𝒈𝒆𝒓𝒊, 𝒎𝒂𝒌𝒂 𝑼𝑴𝑵𝑶 𝑻𝒆𝒓𝒆𝒏𝒈𝒈𝒂𝒏𝒖 𝒔𝒖𝒅𝒂𝒉 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒂𝒑 𝒔𝒊𝒂𝒈𝒂. 𝑱𝒂𝒅𝒊𝒍𝒂𝒉 𝒏𝒆𝒈𝒆𝒓𝒊 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒓𝒕𝒂𝒎𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒔𝒖𝒌 𝒈𝒆𝒍𝒂𝒏𝒈𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒖𝒉 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒈𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒏 𝒊𝒏 𝒔𝒉𝒂𝒂 𝑨𝒍𝒍𝒂𝒉, 𝒕𝒂𝒕𝒌𝒂𝒍𝒂 𝒌𝒊𝒕𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒓 𝒌𝒆𝒑𝒖𝒕𝒖𝒔𝒂𝒏 𝑷𝑹𝑼 𝒌𝒆-15 𝒏𝒂𝒏𝒕𝒊, 𝒏𝒆𝒈𝒆𝒓𝒊 𝑻𝒆𝒓𝒆𝒏𝒈𝒈𝒂𝒏𝒖 𝒊𝒏 𝒔𝒉𝒂𝒂 𝑨𝒍𝒍𝒂𝒉 𝒂𝒌𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒎𝒃𝒂𝒍𝒊 𝒌𝒆𝒑𝒂𝒅𝒂 𝑼𝑴𝑵𝑶 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒈𝒂𝒕 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒊 𝒌𝒂𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒋𝒖𝒂𝒏𝒈-𝒑𝒆𝒋𝒖𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒅𝒂 𝒅𝒊 𝒏𝒆𝒈𝒆𝒓𝒊 𝑻𝒆𝒓𝒆𝒏𝒈𝒈𝒂𝒏𝒖.”

( Rujuk : )

https://www.facebook.com/photo?fbid=4141245222586171&set=a.744213708956023

Bayangkan tuan-tuan, dalam masa seminggu sahaja, Ketua Pemuda UMNO ini telah kata-katanya sendiri sebelum ini di laman Facebooknya. Lebih teruk lagi, dia telah memungkiri keputusan mesyuarat yang telah dibuat secara bersama dalam Muafakat Nasional.

Orang begini elok DIBAKULSAMPAHKAN sahaja lah dalam sebarang kerjasama politik. Elok-elok kita nak jaga hubungan baik antara sesama rakan muafakat, ada lagi dubuk liar yang cuba merosakkan hubungan tersebut dari dalam.

Kalau hari itu boleh diterima lagi apabila Exco Pemuda UMNO sahaja yang bersuara. Itu pun bukannya reti hendak minta maaf, lagi berlagak dan tak mahu mengaku salah lagi ada lah. Kali ini, apabila ‘kepala’ Pemuda UMNO itu sendiri yang meniup api perseteruan, jangan sesekali dipersoal apabila PAS pun mula mengatur kekuda ingin berlawan. 😏

Putera Kamal
Cheras, 1:57 petang

By Ostad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *