Seksyen 25 (1) Akta SPRM 2009 berbunyi mana-mana pegawai badan awam yang diberi, dijanjikan, atau ditawarkan apa-apa suapan dengan melanggar mana-mana peruntukan akta ini hendaklah melaporkan pemberian, janji atau tawaran itu berserta dengan nama, jika diketahui, orang yang memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan itu kepadanya kepada pegawai suruhanjaya atau pegawai Polis.

Seksyen 25 (2) Akta SPRM 2009 ini juga memperuntukkan bahawa kegagalan untuk melaporkan transaksi penyogokan sebenarnya adalah suatu kesalahan yang apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya”

Takut jadi macam Puad lepas kena Saman terus delete Tuduhan dalam Fb. Kemudian atas alasan “Takkan Tanya pun Salah?”

Manjung Mali

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *