Nama Sekolah Henry Gurney diambil bersempena pembukaan rasminya oleh Pesuruhjaya Tinggi British di Malaya iaitu Sir Henry Gurney yang mana beliau telah merasmikan Sekolah Henry Gurney Telok Mas, Melaka pada 19 Julai 1950.

Di Malaysia, ada empat Sekolah Henry Gurney. Seperti kebanyakan orang, SR pun selama ini sangka yang Sekolah Henry Gurney ini ada satu. ternyata SR silap. Sekolah Henry Gurney ada di Sekolah Henry Gurney Telok Mas di Melaka, Sekolah Henry Gurney Wanita di Kota Kinabalu Sabah dan Sekolah Henry Gurney II Keningau juga di Sabah serta Sekolah Henry Gurney Puncak Borneo, Sarawak.

Sekolah Henry Gurney Telok Mas, Melaka, digunakan buat pertama kalinya pada tahun 1949. Institusi yang ditubuhkan bagi kanak-kanak lelaki ini telah mengalami 3 kali perubahan dari segi namanya. Ianya bermula dengan nama “Sekolah Akhlak Tertinggi” pada tahun 1949 kepada “Sekolah Latihan Pemuda” pada tahun 1950, dan berubah untuk kali ketiganya menjadi “Henry Gurney School” pada 15 Mei 1950. 

Setiap penghuni akan berhadapan dengan tiga bentuk latihan iaitu latihan kerja kasar iaitu bagi yang baru masuk atau yang melanggar peraturan, latihan kerja sederhana bagi yang telah berjaya mengikuti latihan awal dan latihan kerja mahir bagi yang telah mahir dalam kerja-kerja seperti pertukangan, kimpalan, motormekanik dan lain-lain. Sebagai sebuah institusi yang ditubuhkan khas bagi memperbaiki akhlak penghuni yang telah terpesong maka sekolah ini menitikberatkan kepada dua bentuk latihan yang berlainan iaitu vokasional dan akademik.

Sekolah ini ditubuhkan dibawah seksyen 38, Akta Mahkamah Juvana 1947 yang kemudiannya membawa kepada terbentuknya Mahkamah Juvana (pindaan seksyen 73 Akta Kanak-kanak 2001). Sistem pengurusan juvana yang dilaksanakan oleh Sekolah ini ialah “ Sistem Borstal” dan sehingga ke hari ini sistem ini diamalkan. Majoriti penghuni yang berada di Sekolah Henry Gurney berumur dalam lingkungan 14 hingga genap umur 21 tahun. 

Semua itu merupakan maklumat asas tentang Sekolah Henry Gurney ini. Namun ada satu jurnal akademik berkaitan Sekolah Henry Gurney ini yang admin terjumpa, dan menarik perhatian.

Ringkasnya, penemuan dan kajian mereka adalah dalam memberi tumpuan kepada keberkesanan pendidikan dan pemulihan rohani dalam Henry Sekolah Gurney (SHG) Telok Mas Melaka. Pendidikan dan pemulihan rohani adalah program yang akan dijalankan oleh warga SHG untuk membetulkan segala kesilapan lalu dan seterusnya menjadikan SHG penduduk lebih bersedia untuk meneruskan kehidupan nanti apabila mereka dibebaskan. 

Keberkesanan adalah dilihat melalui aktiviti yang disertai oleh warga iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Intipati penting keberkesanan pendidikan ini dan pemulihan rohani adalah untuk memastikan penghuni dapat mengimbangi pendidikan masa kini dan akan datang. Akhirnya warga SHG dapat menjalani kehidupan baru mereka tanpa mengulangi kesilapan lalu akibatnya ilmu yang diperolehi sepanjang mereka menetap di Sekolah Henry Gurney.

Warga SHG juga tidak ketinggalan untuk mendapatkan pendidikan walaupun sedang menjalani pemulihan. Ini kerana pendidikan bertujuan untuk membangunkan insan berasaskan alam semula jadi dan membina keharmonian dalam diri setiap manusia. Keharmonian ini sebenarnya akan membina kehidupan dan menyokong dan menegakkan prinsip keadilan dan kebenaran. 

Tiada istilah kegagalan selamanya kehidupan walaupun pernah mengalami kegagalan semasa remaja. Oleh itu, pendidikan adalah hak kepada semua orang selagi seseorang itu berusaha untuk mendapatkan ilmu itu. Pemulihan, dalam kamus dewan, bermaksud sesuatu atau tindakan memulihkan sesuatu.

 Konsep pemulihan ini juga membawa maksud bahawa proses manusia pendidikan dengan memfokuskan aspek jasmani dan rohani sesuai dengan fungsinya dan peranan setiap komponen dengan tepat. Kesesuaian ini menghasilkan setiap komponen berkembang sebagai tujuan asal kejadian setiap komponen. 

Ini seterusnya mencipta insan yang kuat dalam semua aspek yang akhirnya mampu menyumbang kepada agama dan masyarakat. Justeru, tujuan pendidikan dan pemulihan rohani sebagai bekalan dan memastikan masa depan warga SHG cerah apabila dia bebas. 

Warga SHG akan didedahkan kepada dua bentuk Pendidikan, iaitu pendidikan formal (akademik) dan latihan kemahiran seperti Teknikal, Pertanian dan Vokasional. Selain pendidikan, satu lagi bentuk pemulihan diberikan kepada Warga SHG adalah dengan memberikan bimbingan agama, kaunseling, juga tidak terlepas hukuman sebagai pengajaran untuk tidak terus melakukan kesalahan yang sama.

Usaha yang dilakukan oleh Sekolah Henry Gurney untuk meningkatkan keberkesanan dalam pendidikan formal khususnya pencapaian akademik iaitu amalan pendidikan tersebut sistem adalah setaraf dengan sistem pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia . 

Ini dapat dibuktikan apabila salah seorang warga SHG mendapat keputusan cemerlang dalam Sijil Peperiksaan Pelajaran Malaysia (SPM). Ia diakui oleh salah seorang bekas SHG banduan melalui pencapaian akademik yang cemerlang dan oleh itu mendapat pelepasan berlesen dari penjara untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Selain itu, SHG penduduk yang telah mencapai pencapaian cemerlang juga layak melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta.

Bagi menjadikan warga SHG yang ‘baru’, peranan keluarga dan para masyarakat sekeliling amat penting untuk memberi sokongan. Sokongan itu sebenarnya adalah kekuatan untuk penghuni SHG menjadi kuat dan tidak lagi terjebak dalam masalah juvana. 

Program keagamaan merupakan program dakwah yang telah disusun dan tersusun dengan rapi. Ini kerana dengan menjalankan program keagamaan, diharap dapat memberi lebih  faedah untuk mencapai matlamat dakwah iaitu meningkatkan akhlak penghuni di pusat pemulihan. Oleh itu, menetapkan matlamat yang jelas dapat membantu pendakwah dalam merumuskan perancangan, strategi dan bentuk pelaksanaan yang akan digunakan untuk mencapai objektif digariskan. 

Selain itu, aktiviti  kaunseling kepada warga SHG  menjadi rutin buat kakitangan kerana usaha ini antara yang boleh melembutkan hati penghuni SHG. Keluarga penghuni merupakan institusi yang boleh memberikan sokongan mental dan fizikal kepada SHG penduduk kerana usia mereka yang masih muda maka mereka memerlukan perhatian, kasih sayang dan sokongan.

Oleh itu, lawatan keluarga penduduk SHG dibenarkan setiap dua minggu sekali dan biasanya pada hujung minggu. Sebaliknya, keluarga juga dijemput menghadiri program yang dijalankan secara moral institusi tempat anak-anak mereka mengambil bahagian dalam ‘Bengkel Interaktif’ yang bertujuan untuk menambah baik kemahiran dan memberi kesedaran kepada ibu bapa agar dapat mengeratkan hubungan mereka dengan mereka kanak-kanak. Pada masa yang sama menerima anak mereka walaupun mereka telah melakukan kesilapan masa lalu. 

Warga Sekolah Henry Gurney sering didedahkan dengan perkara berkaitan hubungan kekeluargaan semasa sesi kaunseling. Keharmonian keluarga tercapai melalui hubungan baik antara semua ahli keluarga. Hubungan ini termasuk rohani (agama), emosi (kasih sayang) hubungan, penghormatan, pendidikan, tanggungjawab serta keinginan untuk aset material seperti seperti makanan, pakaian dan sebagainya. 

Bagi memberikan keyakinan walaupun telah ditempatkan di pusat pemulihan, pihak aspek komunikasi merupakan antara perkara yang diberi keutamaan. Biasanya, remaja bermasalah datang dari keluarga yang mempunyai komunikasi yang lemah. Komunikasi antara ahli keluarga gagal diamalkan atau tiada tindak balas komunikasi antara satu sama lain. Oleh itu, keluarga bentuk komunikasi adalah penting bukan sahaja untuk menyampaikan maklumat, tetapi juga untuk menentukan perhubungan, sempadan dan rangkaian interaksi dalam keluarga.

Sekolah juvana sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran lain untuk berubah diri dan kehidupan warga SHG apabila mereka bebas. Selain mempelbagaikan aktiviti untuk warga SHG, aktiviti ini juga bertujuan untuk mencungkil bakat yang ada dalam setiap warga SHG. Malah latihan kemahiran yang dipelajari juga diharapkan dapat mengelakkan rasa bosan dan tertekan sepanjang masa menjalani hukuman.Oleh itu, pelbagai jenis bahan bantu mengajar digunakan sedemikian sebagai ilmu pertanian, perusahaan dan kemahiran. Di samping itu, latihan rekreasi adalah diadakan dengan mewujudkan kelas kraftangan yang diperkenalkan seiring dengan penubuhan sekolah penjara.

Banyak latihan kemahiran  diberikan seperti mengukir, membuat arca, menjahit, membuat permaidani, mencipta reka bentuk grafik dan lain-lain. Baru-baru ini, SHG telah menggunakan peralatan kemahiran yang lebih moden dan moden seiring dengan peredaran masa. Warga Sekolah Henry Gurney akan diberi pekerjaan di beberapa bidang mengikut  kepentingan masing-masing. Antara bidang yang disediakan adalah seperti bengkel rotan, kayu, motor, dan seterusnya.

Ini menunjukkan warga SHG sememangnya boleh dibentuk dan diubah ke arah kebaikan dengan dorongan dan bimbingan warga pendidik di SHG. Perubahan tentang kepentingan pendidikan semakin dilihat ringan kerana ilmu sebenarnya amat penting dalam setiap manusia. Terutama pada kanak-kanak yang bermasalah kerana tanpa mereka pengetahuan mereka akan terus dalam kegelapan dan kebarangkalian untuk kembali melakukan jenayah adalah besar. 

Maka, pengajaran agama menjadi semakin penting kerana rohaniah yang bersih akan melahirkan warga Sekolah Henry Ggurney yang insaf dan menuju ke jalan yang benar. Semestinya pegawai di Sekolah Henry Gurney  juga sebenarnya tidak pernah hilang harapan untuk membentuk dan membimbing pesalah juvana ini untuk berubah dan tidak kembali kepada ini sekolah ini lagi.

 Oleh itu,  strategi pegawai penjara adalah untuk utamakan ilmu agama. Guru-guru agama datang untuk mengajar warga SHG tentang cara solat,baca quran dan ilmu fardu ain. Bahan bertulis diberikan dan guru agama pun tidak pernah berasa jemu untuk memberi ceramah dan ilmu agama dengan harapan bahawa penduduk SHG akan insaf dan berubah. 

Berdasarkan perbincangan berkaitan pendidikan akademik yang diajar kepada warga SHG, adalah jelas bahawa usaha yang dilakukan oleh sekolah Henry Gurney, bagaimanapun, menghadapi beberapa kesukaran awalnya namun akhirnya kemanisan dapat dinikmati apabila majoriti warga SHG bertaubat dan menjadi berguna apabila meninggalkan sekolah ini. Hanya beberapa orang sahaja yang kembali untuk mengulang kesilapan itu. 

Warga Sekolah Henry Gurney yang baru mendaftar juga dijatuhkan hukuman kerja berat sebagai hukuman. Walau bagaimanapun, hukuman akan diringankan jika pelajar menunjukkan perubahan positif. Hukuman tersebut dijatuhkan bagi melatih jiwa mereka menjadi tabah, tekun, tekun dan taat terhadap segala arahan yang diberikan. 

Hukuman rotan dan ‘Gred Panel’ yang dilaksanakan kepada penghuni Sekolah Henry Gurney juga telah meningkatkan kesedaran di kalangan warga SHG supaya tidak terus melanggar peraturan yang ditetapkan. Ini adalah kerana kesan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh beberapa keistimewaan akan ditarik balik dan tidak boleh pergi ke sekolah, bermain, menonton wayang dan juga boleh dihukum dengan kerja berat dan kasar. Kesempurnaan keberkesanan pendidikan dan pemulihan rohani dilaksanakan seawal pembentukan sekolah semakin menunjukkan perubahan yang positif dari tahun ke tahun. Kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada warga SHG walaupun pernah terlibat dalam pelbagai kesalahan.

Peranan yang dimainkan oleh semua pihak dalam membentuk warga Sekolah Henry Gurney sedang berubah ke arah kebaikan ini harus diteruskan kerana warga Sekolah Henry Gurney adalah pewaris negara pada masa hadapan.

+++

SR juga ada terbaca tentang bekas penghuni Henry Gurney, Izzad, yang dihukum tinggal di Sekolah Henry Gurney selama tiga tahun kerana melakukan kesalahan pecah rumah. Korang boleh baca di SINI.

Walaupun kesal dengan kesalahan yang pernah dilakukan, Izzad menitip pesan agar pesalah yang menjalani hukuman di Sekolah Henry Gurney nekad untuk merubah diri sendiri. Izzad sendiri juga berjaya menyambung pelajarannya dalam Diploma Pengurusan Penerbangan sekarang.

+++

Bagi SR, yang penting, janganlah buat kesalahan. Dan jika sudah terlanjur, masih belum terlambat untuk mengubah kembali kehidupan. Semoga anak-anak SR dan semua, dijauhkan dari gejala buli, baik dibuli, mahupun sebagai pembuli. 

Nauzubillahi minzalik.

By Ostad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *